Een stilzwijgende verlenging, wasda?

Tarieven blijven nooit eeuwig hetzelfde. Bij het ene contract veranderen ze elke maand, bij het andere om de drie maanden, soms om het jaar, soms zelfs pas na vier jaar. Je zou als consument snel de weg kwijt raken in dit doolhof van voorwaarden, opties en valkuilen. 

Een weetje ... dat maakt het duidelijker

Ieder tariefplan heeft een einddatum. Wanneer het tariefplan onlosmakelijk deel uitmaakt van een energiecontract, geldt de einddatum van het energiecontract. Er zijn energiecontracten waarin er verschillende tariefplannen mogelijk zijn, die individueel niet gelijk lopen met de volledige termijn van het energiecontract. 

Een voorbeeld: je hebt een energiecontract van 4 jaar, maar slechts een vaste prijs voor één jaar. Doe je niets, loopt je energiecontract door tegen andere voorwaarden voor de resterende periode. 

image

De stilzwijgende verlenging

Wanneer de uiterlijke opzegtermijn van het tariefplan of energiecontract verstreken is, spreken we van een stilzwijgende verlenging, veelal voor eenzelfde periode. In sommige gevallen wordt er stilzwijgend verlengd zonder de intitiële contractuele termijn te verlengen, of zelfs voor onbepaalde duurtijd. 

Het is dus heel belangrijk om de start- en einddatum van een tariefplan of energiecontract en de opzegperiodes hiervan nauwlettend in 't oog te houden en op tijd te handelen. 

Voor- of nadelen? 

Wanneer een stilzwijgende verlenging voordelen biedt, was je oorspronkelijk energiecontract of tariefplan in een veel te dure periode afgesloten. Door niets te doen zal je nooit de beste voorwaarden krijgen. 

Om alle mogelijkheden bereikbaar te houden zorg je best dat je op tijd hebt opgezegd. Dan kan je alsnog beslissen om op het aanbod van je eigen leverancier in te gaan, maar heb je ook de vrijheid om het af te wijzen en de concurrentie tegen elkaar uit te spelen. 

Sssstt ... nog een geheimpje

Wanneer je inspeelt op échte opportuniteiten biedt een intitiatief tot verlenging bij je eigen leverancier ook de nodige mogelijkheden. Welke leverancier wilt niet vóór een opzegperiode of stilzwijgende verlenging met positief resultaat de klanten langer met zich verbinden? 

Bij een opportuniteit voor zowel de klant als leverancier, zijn er enkel winnaars. De kunst is dus om de energiemarkt op de voet te volgen en op tijd toe te slaan. 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!