Hoeveel spaar ik uit met Switch4u?

Hoeveel spaar ik uit?

Net omdat wij de opportuniteit afwachten en op het juiste moment toeslaan, kunnen wij fantastische resultaten neerzetten. Als wij jou meteen moeten kunnen zeggen hoeveel je bespaart, zouden we enkel gebruik kunnen maken van de energieprijzen van vandaag. Kunnen we jouw huidige situatie al verbeteren, doen wij dat natuurlijk direct! 

Elke situatie is anders en wat je uitspaart, is afhankelijk van je huidige voorwaarden. 

image

Hoeveel je uitspaart, is voor iedereen anders. Dit is afhankelijk van je huidige voorwaarden, de huidige marktpositie en de toekomstige beursevoluties. Er zijn consumenten die via Switch4u al meer dan 55% op de energiekost hebben bespaard.

Er zijn ook heel wat consumenten waarbij we hebben kunnen voorkomen dat de energiekost ging verdubbelen. We kunnen dus enkel besluiten dat de meerwaarde voor iedereen persoonlijk is. Bij de ene financieel, bij de andere de ontzorging en nog tal van andere redenen. 

Een weetje

In een standaard energiecontract is het moment dat er een energiecontract wordt getekend, bepalend voor het tarief dat aangerekend wordt, ongeacht of de energiemarkt op dat moment goedkope of dure tarieven hanteert. Zomaar op een willekeurig moment iemand van energiecontract laten veranderen, heeft dus geen zin. 

Als wij zien dat wij jouw tarief onmiddellijk kunnen verbeteren op het moment dat je bij ons klant wordt, zullen wij uiteraard een eerste interventie doen. Zo kunnen wij al een eerste voordeel creëren in afwachting op de eerstvolgende echte opportuniteit. Wij doen er alles aan om jouw energiekosten tot het minimum te reduceren.

Wat daarna? 

Na het verzamelen van de nodige technische gegevens bepalen wij je profiel. Daarna weten wij exact waar wij rekening mee moeten houden bij het samenstellen van jouw maatwerkcontract en pas dan nemen we jou op in een cluster.

Na al deze voorbereidingen gaan wij voor deze cluster energie aankopen zodra er zich een opportuniteit voordoet. Wij volgen de beursevoluties op om uiteindelijk op het juiste moment toe te slaan. Alleen zo kan voor iedereen in deze cluster het voordeel zo groot mogelijk zijn. Het is dus onlogisch om op voorhand te bepalen wat jouw nieuwe tarieven zijn. 

Een vraag onbeantwoord? Wij zijn er voor jou!